top of page

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Evgeniavoinova.com събира лични данни - имена, адреси, телефони, счетоводни данни и история на поръчките на своите клиенти за да може да извършва услугите за покупка и доставка на стоки, съгласно действащите закони и договорите си. Данните се събират на основание – получено съгласие на субекта на личните данни. Личните данни се съхраняват за изискуемия по закон срок и след изтичането му се унищожават. Съгласувано със субекта на Лични данни, сайтът evgeniavoinova.com събира статистическа информация чрез набор от „бисквитки“. Повече за Политиката ни за „бисквитки“ можете да прочетете тук. Във връзка с правилата за поверителността, с настоящото Ви уведомяваме, че
  • Никога, без Ваше съгласие няма да използваме вашата лична информация.
  • Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
  • Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка. По всяко време с писмо до jennka@abv.bg можете да проверите наличната при нас Ваша лична информация и да заявите желание за нейното:
    • Преглеждане;
    • Коригиране;
    • Забрана за обработка;
    • Отмяна на дадени съгласия;
    • Трансфер.
Имате право на сезиране на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.
При обработката на Вашите лични данни, ние спазваме законовата рамка на ЕС Регл.2016/679 и установените неговия чл.40, рамки на кодекса на поведение при работа с лични данни.
  • За повече информация за нашата Политика за личните данни – кликнете тук.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page